• Завантаження погоди...
5  клас пожежної небезпеки

Охорона та захист лісів

Ступінь пожежної небезпеки визначався за "Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду" розробленою інститутом "Укрдіпроліс" і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 12).

                                     Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га
Лісництво Класи пожежної небезпеки Разом Середній клас
1 2 3 4 5
Велідницьке 5689,6 2483,8 995,7 442,8 10,8 9622,7 1,59
Листвинське 3366,1 2022,2 2763,8 394,3 - 8546,4 2,02
Городецьке 1562,8 1921,4 2284,6 105,9 - 5874,7 2,15
Усівське 2551,3 1845,8 2228,1 1450,0 - 8075,2 2,31
Кованське 1658,6 1953,8 1348,3 445,3 - 4706,0 2,12
Сирницьке 4110,8 3316,1 1853,4 871,1 - 10151,4 1,94
Тхоринське 5486,8 2738,7 1755,4 718,1 - 10699,0 1,78
Можарівське 4243,6 2296,8 1136,9 642,4 - 8319,7 1,78
Нагорянське 4529,0 2560,1 1380,8 321,6 - 8791,5 1,71
Разом: 33198,6 20438,7 15747,0 5391,5 10,8 74786,6 1,90
% 44,39 27,33 21,06 7,21 0,01 100
      Територія характеризується 1,9 класом пожежної небезпеки, що обумовлено породною структурою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок: молодняки хвойних порід складають 21%, середньовікові – 40,3%, пристигаючі та стиглі – 38,7%, а насадження листяних порід – 29,5%.
      Територія держлісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів. Охорона лісів забезпечується шляхом наземного патрулювання лісовою охороною та тимчасовими пожежними сторожами. Для ліквідації пожеж діє   ЛПС -2 типу.
 
 

Обсяги заходів з протипожежного впорядкування

 
                                                                 
Найменування Одиниця вимірювання Існує Проектується додатково Прийнято 2-ю л/в нарадою Термін виконання
1. Попереджувальні протипожежні заходи
1.1 Організація постійних протипожежних виставок шт. 1 - 1 ревізійний період
1.2 Організація постійних агітвітрин (стендів) при конторах лісництв шт. 9 - 9 ревізійний період
1.3 Встановлення попереджувальних аншлагів шт. 56 18 18 ревізійний період
1.4 Обладнання місць відпочинку і куріння шт. 37 9 9 ревізійний період
1.5 Встановлення шлагбаумів шт. 277 - 277 ревізійний період
2. Обмежувальні протипожежні заходи
2.1 Створення мінералізованих смуг км 100 100 100 щорічно
2.2 Догляд за мінералізованими cугами км 1405 1405 1405 щорічно
2.3 Створення протипожежних розривів км 18 - - ревізійний період
2.4 Догляд за протипожежними розривами км 18 18 18 ревізійний період
3. Будівельні і ремонтні роботи
3.1 Ремонт і утримання доріг протипожежних та лісогосподарського призначення км 26 3 3 щорічно
3.2 Будівництво протипожежних водоймищ шт 5 - - ревізійний період
3.3 Будівництво під’їзних доріг до протипожежних водоймищ км 1 - - ревізійний період
3.4 Ремонт та розчищення протипожежних водоймищ шт 9 1 1 ревізійний період
4. Дозорно-сторожові протипожежні заходи
4.1 Організація ЛПС- 2 типу шт. 1 - 1 ревізійний період
4.2 Організація пунктів зосередження протипожежного інвентаря шт. 9 - 9 ревізійний період
4.3 Наймання тимчасових пожежних сторожів чол. 11 - - ревізійний період
4.4 Організація контрольних постів в місцях в’їзду в ліс шт. - - - ревізійний період
4.5 Організація добровільних пожежних дружин в пожежонебезпечний період дружин 15 - 15 ревізійний період
 

Поділ території на майстерські обходи

 
Найменування лісництв Загальна площа, га Майстерські обходи
існує проектується
кількість кількість середня площа, га
Велідницьке 9622,7 10 10 962,3
Листвинське 8546,4 8 8 1068,3
Городецьке 5874,7 6 6 979,1
Усівське 8075,2 8 8 1009,4
Кованське 4706,0 5 5 941,2
Сирницьке 10151,4 9 9 1127,9
Тхоринське 10699,0 9 9 1188,8
Можарівське 8319,7 7 7 1188,5
Нагорянське 8791,5 10 10 879,2
Разом 74786,6 72 72 1038,7
 

ЛІСОЗАХИСТ

 
        Санітарний стан лісів в даний час слід вважати умовно  задовільним. 
   В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту повинні уточнюватись.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги "Санітарних правил в лісах України" (Київ - 1995).

                                              Щорічні обсяги заходів з лісозахисту

Найменування заходів Одиниця вимірювання Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ю л/в нарадою
1. Лісопатологічне обстеження тис.га 14.8 14.8
2. Ґрунтові розкопки ям - 120
3. Обприскування розсадників га по мірі потреби
4. Біологічні заходи боротьби:
– виготовлення штучних гнізд шт. 800 800
– ремонт штучних гнізд шт. 200 200
– огороджування мурашників шт. 900 900
5.Організаційно-господарські заходи:
– нагляд за появою осередків шкідників і хвороб на всій території лісгоспу
– пропаганда лісозахисту тис.грн. 5,0 5,0